5880031387189248
Pompompurin Tote Bag (L) 粗繩手挽袋 (大) 名稱: Pompompurin 粗繩手挽袋 (大) 型號: 9-8165-2 尺寸 • 闊度: (頂) 58cm / (底) 49cm • 高度: 24cm • 深度: 13cm 物料: 聚酯纖維 手挽袋造型精美,容量極大! 粗繩帶可以手挽,舒適之餘,揹上肩膊亦無負擔 ♪ 能擺放水樽、雨傘、文件之外,還能當購物袋 Product #: manisgift-Pompompurin Tote Bag (L) 粗繩手挽袋 (大) 2024-12-10 Regular price: $HKD$228.0 Available from: Manis E-shopIn stock