4756173526007808 Manis E-shop Batman PVC Mesh Bag (Large Size) 文件袋 (大) 產品詳情 產品名稱: Batman 文件袋 (大) 型號.: B1-5040-2 尺寸: 39W x 25.5H cm 物料: PVC 大網袋適合擺放你的工作紙、作業及文件。 安全警告: 請在成人指導下使用。 Product Detail Product Name: Batman PVC Mesh Bag (La Product #: manisgift-Batman PVC Mesh Bag (Large Size) 文件袋 (大) 2022-09-27 Regular price: $HKD$48.0 Available from: Manis E-shopIn stock